Back
Français

Deutsch

Britain

España

Dardel 2013


Seuls les messages généraux N° 1 & 2 sont traduits en suédois; les autres ne sont pas disponibles dans cette langue.
Only the general messages N° 1 & 2 are available in Swedish. Sorry.


Meddelande Nr 2

Neuchâtel, Paris och Toulouse, November 2011

Angående familjenät

Kära kusiner, släktingar och vänner,

Vi sänder här ett stort tack till alla som svarat på vårt första brev, och som visat sin entusiasm för iden om en Dardelträff 2013.

Sedan september har var lilla grupp fortsatt sitt arbete, blivit större och bättre organiserad. Innan slutet av aret kommer vi att sända detaljerade upplysningar om detta.

För att kunna organisera den planerade festen, och också andra projekt behöver vi ett kommunikationsnät för att vara säkra på att all information når alla familjemedlemmar.

För att förbättra detta nät, som ännu är mycket ofullständigt måste vi igen be dem, som ännu inte haft tid att göra det, att sända oss deras adresser och telefonnummer. Likaså samma information och e-mail för de anhöriga, som ännu inte nåtts av dessa meddelanden.

I slutet av denna sida finns en lista, som kan vara till hjälp. Använd en lista till varje person!

Vi gläder oss åt att få nyheter från er, och tänker redan på meddelande nummer 3.

Vi slutar för idag med ett schweiziskt "À tout bientôt!" .

Varma hälsningar

Amiod, Laurent och François


Svarsform (skickas via e-post till laurentdardel@yahoo.fr)
Namn, (flicknamn) , förnamn, gift med:
Födelsedatum, Föräldrar:
e-Mail:
Postadress, telefonnummer:
Avsändarnamn, datum:

Dessa data är enbart avsedda för Dardelfamiljens informationsnät.


Meddelande Nr 1

Neuchâtel, Paris och Toulouse, September 2011

Angående: familjemöte 2013

E-mail till medlemmar av familjen Dardel och släktingar.

Kära släktingar och vänner,

Många av oss minns med glädje det stora Dardel mötet i Saint-Blaise och Marin, juli 1999.

Tiden går och vi närmar oss nu ett viktigt symboliskt datum: för 500 år sen, beviljades vår förfader mjölnaren Jehan Dardel, rätten att utnyttja kvarnarna i Saint Blaise. Och detta vill vi fira!

Med denna idé, träffades vi, Amiod (som ansvarade för mötet 1999), Laurent, son till Jean-Paul (som skrivit familjeboken) och Francois (som gjorde Dardel websiten http://dardel.info/famille/ och http://dardel.info/genealogie/) för att förbereda detta nya familjemöte.

Tanken är att återknyta blodsbanden i Dardel familjen. Denna idé har fått fullt stöd av Jean-Paul i Hendaye och Philippe i Moissac.

Det finns planer på att hålla familjens genealogi aktuell, att samla familjens arkiv, att skapa ett kommunikations nät så att vi alla kan dela med oss upplysningar om händelser i familjen och framför allt organisera familje träffen 2013. Ännu vet vi inte var och när detta firande kommer att äga rum.

Dock kan inte de ovannämnda ta på sig allt detta arbete och ber därför om stöd från de, som känner sig redo att deltaga i en arbetsgrupp, eller att själva leda en aktivitet.

Data specialister, genealoger, arkivarbetare är naturligtvis hjärtligt välkomna. Men också de, som har andra talanger och framför allt deras goda vilja.

Vi glädjer oss redan för många positiva svar.

Vi är tacksamma att redan nu få era telefonnummer, postadresser och email. Likaså förändringar inom den närmaste familjen, som inte stämmer med upplysningar från Jean-Pauls bok av 2003 eller från Dardel websiten.

Var vänlig att meddela oss närståendes adresser för de som ej nåtts av detta brev.

Ett varmt tack för er medverkan.

Nya meddelanden följer senare.

Varma hälsningar till er alla,

Amiod, Laurent och François

Back