Updated 17 Nov 2023

Dardel i Riddarhuset

Dardel au palais de la noblesse suédoise
Dardel in the Swedish House of Nobility
back
Riddarhuset Adliga ätten Dardel
Nr: 2217

Ingress

Schweizisk ätt, känd sedan 1200-talet i Genève och härifrån utflyttad till Neuchâtel. Den obrutna, kända släktlinjen sträcker sig upp till den i Saint Blaise omkring år 1500 verksamme Jean Dardel. Kaptenen i engelsk tjänst Georges-Alexandre Dardel inkom till Sverige 1808 och adlades här 1810 25/5 jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, och introducerades 1812 4/4. Preussisk konfirmation av adelskapet 1816 6/6. Ättemedlemmarna skriver sig von Dardel och de Dardel.

Dardel vapen Vapenbeskrivning

. . . En på tvären mitt itu delad blå sköld, hvars af skärning är belagd med fem gyllene rutor, de trenne medlersta hela och båda sidorutorna halfva. I det öfra fältet äro tvänne bande- och barrevis stälde hillebårder eller stridsyxor af silfver, och i det nedra synes en med spetsarna uppåt vänd halfmåne, äfven af silfver. Skölden är betäkt med en öppen tornerhjelm, prydd med en af silfver och blått vriden krants, hvarpå upstiger ett åt höger vändt uprättstående gyllene leijon. Löfvärket är utvändigt af guld och invändigt blått. Aldeles som det med sina rätta och egenteliga färgor här afmåladt finnes. . . .


Texte original de l'acte d'anoblissement, en vieux suédois
Original text, in old Swedish, of the knighting document
Le même texte en suédois moderne
The same text in modern Swedish
 La même page en français

Acte d'anoblissement

Sigill och diplom
Acte d'anoblissement avec le sceau royal
Knighting document with the royal seal

Acte d'anoblissement

Diplom (21/05/1810) (click!)
Acte d'anoblissement du roi Charles XIII
Knighting document by King Carl XIII

Sigill

Sigill
CAROLUS XIII D. G. SUECORUM GOTHORUM VANDAL. O. REX.
Sceau royal de Charles XIII
Royal seal of Carl XIII

Wapen

Wapen
Riddarhuset
Enregistrement dans la noblesse suédoise
Armes Dardel sur le mur du palais de la noblesse


Carl XIII

Charles XIII
Carl XIII, roi de Suède (de 1809 à 1818) et de Norvège (de 1814 à 1818)
Portrait par Carl Frederik von Breda

Carl XIII, king of Sweden (1809 - 1818) and Norway (1814 - 1818)
Portrait by Carl Frederik von Breda


Voir le site du Riddarhuset (Palais de la noblesse suédoise) en huit langues. back